Levertijd en verzendkosten

Momenteel proberen wij de producten zoveel mogelijk te leveren tussen de 2-3 werkdagen. Bij elk product staat de levertijd aangegeven en wij streven hier altijd naar om dit te halen.

Bij het plaatsen van je bestelling kan je aangeven waar je wilt waar het product wordt geleverd. Bij ‘opmerkingen’ is het mogelijk om nog aanvullende informatie te geven over jouw bestelling.

Bij kleine postpakketten ontvang je ook een Track & Trace code waarmee je de zending kont volgen. Bij grote pakketen en palletbezorging is dit niet mogelijk.

De verzendkosten verschillen per product. Dit staat vermeld bij elk product en de totale verzendkosten kunt u ook zien bij de winkelwagen pagina.

 
Algemene voorwaarden:

Artikel 13 – Levering en uitvoering

  1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemergeaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
  4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld
  5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is